Leder: Lærebokeksempel på sosial dumping

(Agenda magasin, 20. 05.19)

Triksing med selskapsstruktur og diskriminering av fagorganiserte på Sund laksepakkeri uthuler det organiserte arbeidslivet, mener Agenda magasin på lederplass.

Debatt: Fem grunner til fagorganisertes nei til EØS

(Radikal portal, 21.05.19)

Om vi skal opprettholde og utvikle det organiserte arbeidslivet med kollektive tariffavtaler, er vi avhengig av å tre ut av skyggen til EØS, skriver Roy Pedersen, leder for LO i Oslo.

Dawid (27) møter tidlegare arbeidsgjevar i retten: – Mista jobben fordi eg var fagorganisert

(NRK Hordaland, 20.05.19)

Berre uorganiserte arbeidarar fekk jobb på laksepakkeriet. Måndag møtte 13 av dei organiserte i retten. – Dei blei diskriminerte, meiner LO.

Debatt: EØS-avtalen spiser Grunnloven til frokost

(Nettavisen, 17.05.19)

Kjære landsmenn! Den norske grunnloven fikk banesåret i 1994. Da trådte EØS-avtalen i kraft. Med det begynte avviklingen av det norske folkestyret, skriver Elin Ørjasæter ved Høgskolen i Kristiania.

Leder: Absolutt null toleranse for sjikane og trakassering

(Sunnmørsposten, 19.05.19)

Polske Józef Lesniak i Stordal kom tilbake frå påskeferie og fann bilen sin tagga med orda «Reis heim». Vi har alle eit ansvar for å behandle andre menneske som likeverdige. Sunnmøre har alltid vore internasjonalt orientert, og vi har eit arbeidsliv som er avhengig av arbeidsinnvandring. Det burde gi oss ekstra gode grunnar til å vise integrering og inkludering i praksis, skriv Sunnmørsposten på leiarplass.

Regjeringen foreslår strengere helse-krav for arbeidsinnvandrere

(FriFagbevegelse / NTB, 20.05.19)

Regjeringen foreslår å utvide krav om helseundersøkelse for personer som skal oppholde seg i Norge. Målet er blant annet å avdekke tuberkulose. Kravet vil gjelde personer fra risikoland som reiser til Norge for å jobbe som selvstendig næringsdrivende, innleide arbeidstakere, ansatte i helse- og skolesektoren og au pair.

24. mai: NHO lanserer nytt verktøy i kampen mot arbeidslivskriminalitet

(bygg.no, 20.05.19)

Private innkjøpere ("business to business") står for en betydelig del av anskaffelsesmarkedet. De kan ta et større ansvar gjennom å etterspørre virksomheter som ikke bryter regelverket i sine innkjøp. 24. mai lanserer NHO et elæringsverktøy som gir private innkjøpere konkrete råd om hvilke krav de bør stille til sine leverandører.

Forsvarsbygg kaster ut entreprenør på Ørlandet - gir over seks millioner kroner i bot

(bygg.no, 16.05.19)

Byggmester Strand AS bøtelegges for mer enn seks millioner kroner, og får en kontrakt med Forsvarsbygg hevet for mislighold av lønns- og arbeidsvilkår, inkludert bruddene på reise, kost og losji i forbindelse med støyisoleringstiltak på boliger utenfor Ørland flystasjon. Byggmester Strand tilbakeviser påstandene.

Innlegg: Flere fagarbeiderne finnes, men vi vet ikke hvem de er

(bygg.no, 14.05.19)

Bygge- og anleggsbransjen har to muligheter til å løse mangelen på fagarbeidere. Den langsiktige er å øke utdanningskapasiteten og rekrutteringen til yrkesfag. Den andre er å kunne dokumentere kompetansen til utenlandske fagarbeidere, skriver Sissel Leire, styreleder i Bygg21.

Sarpsborg kommune vil bekjempe arbeidslivskriminalitet

(Sarpsborg kommune, 14.05.19)

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping er et økende samfunnsproblem. Dette tar Sarpsborg kommune på alvor, og har derfor inngått samarbeidsavtale mellom område økonomi og innkjøp ved virksomhet økonomi, og kemneren i Sarpsborg.

Total items found: 58