Leder: Håp om fortgang i arbeidet med HMS-kortene

(bygg.no, 30.05.19)

HMS-kortene er et viktig bidrag i å ha en god oversikt på landets bygg- og anleggsplasser - og ikke minst i det viktige seriøsitetsarbeidet i og rundt næringen. HMS-kortene har i dag sine begrensinger - men nå settes det ytterligere politisk press på å få ny fart i arbeidet med å forbedre innholdet i kortene, skriver Arve Brekkhus, sjefredaktør for bygg.no.

Arbeidsinnvandrere faller utenfor: – Vi er i ferd med å få et todelt arbeidsliv

(forskning.no, 31.05.19)

– Det er vår forbanna plikt å ta tak i det, sa adm.dir Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening på Fafokonferansen 15. mai. Han mener det dannes arbeidslag der noen er mer verdt enn andre. – Jeg tror skillet går mellom de som har faste ansettelser og de som bare jobber på korte kontrakter og oppdrag. Arbeidsinnvandrerne er sterkest representert i sistnevnte, utdyper han.

Hvem skal bygge husene våre om polakkene drar hjem?

(forskning.no, 31.05.19)

Nå er det nesten like mange polakker som reiser ut av Norge som det er som kommer hit. Hvorfor velger de å dra hjem? Og klarer vi oss uten dem? Vi har tatt dem som en selvfølge. Og til og med sett på dem som et problem. Det siste viser en spørreundersøkelse Fafo har gjennomført nå i mai at vi fortsatt gjør.

Lundteigen vil øke lønna til store lavlønnsgrupper. Ap og LO advarer mot forslaget

(FriFagbevegelse, 31.05.19)

Senterpartiet vil allmengjøre lønnen i tariffavtaler som har under 80 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. – Bakgrunnen for forslaget er den svært omfattende arbeidsinnvandringen som medvirker til å presse lønnsnivået nedover for en rekke bransjer som i mange tilfeller også tidligere var lavlønnsbransjer, sier Per Olaf Lundteigen i Sp. – Det samme som å innføre minstelønn, mener Ap og LO.

Vil ansette 80-100 blikkenslagere for utleie

(Blikkenslagere, 29.05.19)

Rekrutteringshuset Mork AS har mål om å ansette 80-100 blikkenslagere og taktekkere for utleie til byggebransjen. – Men vi konkurrerer ikke med blikkenslagerfirmaer i Norge om arbeidskraft. Vi får stort sett utelukkende folk fra land som Polen og Litauen, hvor vi har hatt et godt samarbeid i mange år, sier Mork.

Usikker situasjon for utenlandske arbeidere i lakseslakteriene

(NRK Troms, 27.05.19)

Over 30 arbeidere ved slakteriet Breivoll Marine Produkter i Ibestad risikerer å miste jobben som følge av laksedøden i kommunen. Halvparten av de ansatte er utenlandske og noen har ikke opparbeidet seg rettighet til arbeidsledighetstrygd fra Nav. For dem er situasjonen svært usikker. – Mange har barn og trenger penger til å betale barnehage, de har brukt opp alle sparepengene og mister nå drømmen om å kunne leve her.

Gode søkertall til årsstudiet i offentlige anskaffelser

(Anbud365, 28.05.19)

– Årets gode søkertall til det tredje kullet i årsstudiet i offentlige anskaffelser er et tegn på at offentlig toppledelse nå erkjenner verdien av å investere i anskaffelseskompetanse, understreker Geir Svenning som koordinerer gjennomføringen av disse studiene.

Debatt: – Den danske modellen skal ikke byttes ut med norske idealer

(Altinget, 21.05.19)

– Det finnes ingen reelle beviser for at allmenngjøring kan forhindre underbetaling på arbeidsmarkedet. Den danske modell vet vi til gjengjeld virker, skriver Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen, arbeidsmarkedsforskere ved FAOS, Københavns Universitet.

 

EU-direktiv: EU-retten eller nasjonale tariffavtaler?

(Arbeidsliv i Norden, 25.05.19)

De nordiske arbeidsdepartementene arbeider for tiden aktivt med to av EUs direktiver: Utstasjoneringsdirektivet skal utvides og direktivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår skal implementeres.

 

NHO lanserer e-læringsverktøy mot akrim

(NHO, 24.05.19)

– Vi må stoppe de som stjeler fra felleskapet, sier Nina Melsom. Nå lanserer NHO et eget e-læringsverktøy slik at bedriftene kan hindre at kriminelle kommer inn i innkjøpskjeden.

Total items found: 58