Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Ny rapport om arbeidsforhold i gods- og turbilbransjen

(Fafo Østforum 20.01.15)

Treparts bransjeprogramgruppen for transport arrangerer konferanse om arbeidsforholdene i gods- og turbilbransjen med fokus på arbeidsmiljø, sikkerhet og oppfølging av kabotasjerapporten. På konferansen den 12. februar lanseres en rapport fra Fafo og Transportøkonomisk Institutt. Rapporten omhandler arbeidsforholdene i gods og turbil i 2014, og studien omfatter norske og utenlandske sjåfører. Rapporten presenteres av Merethe Dotterud Leiren og Kåre Skollerud, TØI og Ragnhild Steen Jensen, Fafo (bildet).   Konferanseprogram

Rapporten publiseres elektronisk på Fafos hjemmesider samme dag som seminaret: www.fafo.no

Arbeidsinnvandring ein ressurs for Vestlandet

(Hordaland fylkeskommune, 20.01.15)

Vestlandet er den store arbeidsinnvandringsregionen i Noreg. Arbeidsinnvandrarar er blitt ein ressurs som gir folkeauke og auka produktivitet og konkurransekraft i lokalt næringsliv. Men få kommunar arbeider breitt og aktivt med arbeidsinnvandring. Det syner ein ny rapport frå Møreforsking.

Se også: Vestlandet er den store arbeidsinnvandringsregionen i Noreg (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 30.01.15)

Last ned rapporten Nye innbyggjarar, nye utfordringar? Vestlandskommunane i møte med arbeidsinnvandrarane (Rapport 59/2014, Møreforskning)

Ut med billig utenlandsk arbeidskraft, inn med lærlinger

(forskning.no, 19.01.14)

Regjeringen vil bruke krav om lærlinger mot arbeidslivskriminalitet, særlig i bygge- og anleggsbransjen. Både forskere og byggenæringen ønsker satsingen velkommen. Anna Hagen Tønder ved Fafo har vært leder for et prosjekt som har utredet bruk av lærlingeklausuler for å styrke yrkesopplæringen. Hun ønsker regjeringens forslag velkommen.

Vurderer å forby utenlandske vogntog å kjøre over vinterfjellet

(NRK, 15.01.15)

De utenlandske vogntogene har færre hjul enn de norske og det er vanskeligere for dem å kjøre på vinterføre. På grunn av alle ulykkene vurderer samferdselsdepartementet nå å forby dem å kjøre over enkelte fjelloverganger. NHO frykter at utenlandske vogntog skal slutte å kjøre i Norge dersom dette blir en virkelighet, og at et kjøreforbud vil hindre den frie konkurransen.

Allmenngjøring i transport er sendt ut på høring

(YTF / NTB Info, 14.01.15)

Tariffnemda har nå sendt allmenngjøringskravet i transportsektoren ut på høring. - Med denne høringen, er vi snart kommet til veis ende med å gjøre sosial dumping ulovlig i transportsektoren, sier Svein Furøy, leder i Yrkestrafikkforbundet (YTF). YTF krever blant annet at minstelønnen i tariffavtalen for gods og turbuss skal gjelde for alle ansatte som utfører arbeid i Norge. Høringsfristen er 12. mars.

Høringsdokumenter på Tariffnemdas nettsider:
Persontransport med turbil: Høringsbrev og Utkast til forskrift
Godstransport på vei Høringsbrev og Utkast til forskrift

Ny OECD-rapport om arbeidsinnvandring til Norge

(Fafo Østforum, 14.01.15)

Norge har blitt ett av de største arbeidsinnvandringslandene innenfor OECD-området, slås det fast i rapporten «Recruiting Immigrant Workers – NORWAY». Rapporten presenterer statistikk om arbeidsinnvandring, og analyserer blant annet i hvilken grad arbeidsinnvandring kan fylle framtidige arbeidskraftbehov. Rapporten kan bestilles fra OECD, eller leses på nett.   

- Strategien mangler viktige tiltak

(Arbeiderpartiet, 14.01.15)

– Arbeiderpartiet er glad regjeringen nå erkjenner at sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem, men strategien de legger fram mangler viktige tiltak, sier arbeidslivspolitisk talsperson Dag Terje Andersen, i en kommentar til regjeringens strategiplan mot arbeidslivskriminalitet. – Vi ber blant annet om at det skal stilles krav til egenproduksjon hos hovedentreprenør og at solidaransvaret utvides til offentlige byggherrer, forteller Andersen.

Se også: - Tiltaka er mangelfulle og kjem for seint, meiner Torstein Tvedt Solberg (Ap) (NRK Rogaland, 14.01.15)

Dropper lønna til polske arbeidere

(Gudbrandsdølen Dagningen, 13.01.15)

Kvalsvik Produksjon på Dombås er i full oppløsning. De ansatte har ikke fått ordinær lønn siden oktober. Men mens de norske ansatte fikk 10.000 kroner i «julelønn», måtte elleve ansatte fra Polen ta juleferie uten ei krone i lønningsposen. Gudbrandsdølen Dagningen har avdekket at de polske arbeidere tjener 115 kroner timen, og de norske har en timelønn opp mot 165 kroner.

Se også: Beskyldninger om sosial dumping og dårlige arbeidsforhold (NRK Hedmark og Oppland, 14.01.15)
Innrømmer manglende lønn (Vigga, 14.01.15)
Kjøkkenprodusent på Dombås beskyldes for sosial dumping (Byggeindustrien, 20.01.15)

Felles innsats mot arbeidslivskriminalitet

(Statsministerens kontor, 13.01.15)

Statsminister Erna Solberg og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson la i dag fram en ny strategi mot arbeidslivskriminalitet. Blant regjeringens tiltak er å åpne for å begrense antall underleverandører i kontraktskjedene ved offentlige anskaffelser, at offentlige oppdragsgivere skal kunne stille krav om bruk av lærlinger, og forbedring av ID-kortordningen.

NHO: – Det må lønne seg å være en seriøs arbeidsgiver

(NHO, 14.01.15)

– Skal vi vinne kampen mot arbeidslivskriminalitet må det lønne seg å være seriøs. Kontroll- og straffetiltak må treffe den useriøse delen av arbeidslivet, og ikke de seriøse aktørene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund, i en kommentar til regjeringens strategiplan mot arbeidslivskriminalitet. Hun mener at alle har et eget ansvar for å få en slutt på alvorlig arbeidslivskriminalitet. - Det skal ikke være sosialt akseptert å benytte seg av svart arbeid.

Fellesforbundet: - Bra med plan mot arbeidslivskriminalitet

(Fellesforbundet, 13.01.15)

Forbundssekretær Steinar Krogstad er glad for Regjeringens plan mot arbeidslivskriminalitet. - Bruk av lærlinger og kortere kontraktkjeder i offentlige kontrakter er bra forslag. Planen kunne bidratt til et mer seriøst arbeidsliv, men dessverre undergraves dette av at Regjeringen snart legger frem forslag om økt bruk av midlertidige stillinger, sier Krogstad.

Nyhetsbrev 1/15

(Fafo Østforum 13.01.15)

Dette er blant sakene i årets første nyhetsbrev:

  • Fafo Østforum har fått tre nye medlemmer: Virke, KS og Norsk Tjenestemannslag
  • Fafo Østforum seminar 27. januar skal omhandle allmenngjøring og minstelønn 
  • Regjeringen legger i dag fram strategi mot arbeidslivskriminalitet