Skip to main content

Signal

Signal

Arbeidstilsynets bransjekunnskap

Arbeidstilsynet

SIGNAL NR. 1 2024

I denne rapporten har 145 av Arbeidstilsynets inspektører delt erfaringer fra tilsyn i det norske arbeidsmarkedet. Innspillene beskriver blant annet arbeidsforhold i 14 næringer, og trusselaktører innen arbeidslivskriminalitet (a-krim).

Publikasjonsår: 2024Relaterte nyheter

  • Relaterte tema