Skip to main content

På oppdrag – Rumenske og bulgarske langtransportsjåfører i Norge

På oppdrag – Rumenske og bulgarske langtransportsjåfører i Norge

TØI-rapport i samarbeid med Fafo

Kåre H. Skollerud, Guri Natalie Jordbakke, Tor-Olav Nævestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen

TØI-rapport 1779/2020

Transportøkonomisk Institutt

Publikasjonsår: 2021Relaterte nyheter

  • Relaterte tema