Skip to main content

Kommunesammenslåing og forholdet til anskaffelsesregelverket

Kommunesammenslåing og forholdet til anskaffelsesregelverket

Veiledning

KS Advokatene ved Kristine Vigander, Beatrice Dankertsen Hennyng og Kristine Røed Brun

Utarbeidet av KS Advokatene, ved

 

Publikasjonsår: 2018