Skip to main content

Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring

Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring

NOU, 2019:22

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. oktober 2018. Avgitt til Samferdselsdepartementet 3. desember 2019

Publikasjonsår: 2020Relaterte nyheter