Skip to main content

Forslag om etablering av ELA

Forslag om etablering av ELA

EØS-notat, Regjeringen

Arbeids- og sosialdepartementet

Foreløpig posisjonsnotat, 30.05.2019

EØS-notatbasen

Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Publikasjonsår: 2019Relaterte nyheter