Skip to main content

Fafo-rapport: Irregulær bistand

Fafo-rapport: Irregulær bistand

En kartlegging av norske storbyers møter med irregulære migranter

Ragna Lillevik og Guri Tyldum

Fafo-rapport 2021:15

Rapporten ble lansert 2. juni på Fafo-webinaret Uten rettigheter, ingen hjelp? Møter med irregulære migranter i storbyene. Forfatterne presenterte funn, og rapporten ble kommentert blant annet av LO-rådgiver Jonas Bals som snakket om de arbeidende irregulære migrantene. Se opptak av sendingen på Fafo-tv.

Publikasjonsår: 2021Relaterte nyheter