Skip to main content

Fafo-notat: Mellom lov og avtale

Fafo-notat: Mellom lov og avtale

Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa

Elin Svarstad og Johannes Oldervoll

Fafo-notat 2018:12

Publikasjonsår: 2018Relaterte nyheter

  • Relaterte tema