Skip to main content

NIBR-rapport: Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

NIBR-rapport: Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

En kunnskapsoppsummering

Susanne Søholt, Kristian Rose Tronstad og Hild Marte Bjørnsen

NIBR-rapport 2014:25

Publikasjonsår: 2014Relaterte nyheter