Skip to main content

Atypisk arbeid i Norge, 1995–2018

Atypisk arbeid i Norge, 1995–2018

Omfang, arbeidstakervelferd og overgangsrater

Marte Strøm og Kristine von Simson

Institutt for samfunnsforskning 2020

Rapport 2020:12

Publikasjonsår: 2020Relaterte nyheter