Skip to main content

SIEPS-rapport: 25 år med utstationering av arbetstagare till och från Sverige

SIEPS-rapport: 25 år med utstationering av arbetstagare till och från Sverige

Reglering, omfattning och arbetsmarknadseffekter

Erik Sjödin og Eskil Wadensjö

Utgitt av Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS)
Rapport nr. 8
September 2020

Publikasjonsår: 2020Relaterte nyheter