Skip to main content
 

Nyhetssaker om Fafo-rapport om arbeidstakere i byggenæringen

20. januar 2017

Rekrutteringssvikt blant de unge, men sysselsettingsvekst takket være arbeidsinnvandring. Det er hovedfunn i Fafos nye rapport om arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014. Det har vært en del presseoppslag om disse funnene, og vi har laget en samleside med utvalgte nyhetssaker, kommentarer og radiointervju.

Ny rapport

roabjoRapporten "Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014" kartlegger arbeidskraften i byggenæringen ved hjelp av registerdata fra Statistisk sentralbyrå i 2008 og 2014. Arbeidskraften kartlegges ut fra alder, utdanning, kjønn, yrke og arbeidsinnvandring. Videre blir det gjort framskrivninger av arbeidskraftbehovet fram til 2030. Les om, og last ned, rapporten.

Rapporten er forfattet av Rolf K. Andersen og Bård Jordfald på oppdrag fra Byggenæringens Landsforening (BNL) og Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).

Rapporten ble lansert på et frokostseminar på Fafo 18. januar. Seminaret ble strømmet, se opptak av sendingen på Fafo-tv.

– Det går bra så lenge det er innvandrere som er villige til å flytte på seg

roa- Færre ungdommer søker seg til byggenæringen, og rekrutteringsbasen gjennom yrkesfagløpet er sviktende, sier Fafo-forsker Rolf K. Andersen, en av forfatterne bak en fersk rapport om arbeidskraft i byggenæringen i perioden 2008-2014. - Når rekrutteringen nå svikter, kompenserer bransjen med å rekruttere arbeidsinnvandrere, men det er ikke gitt at det vil gå i all fremtid, mener Andersen. (Minerva, 18.01.17) Les mer

 

Færre ungdommer valgte bygg og anlegg

Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Bård Jordfald har sett på utviklingen i sysselsettingen i byggenæringen fra 2008 til 2014. Hovedfunnene er at færre ungdommer valgte bygg og anlegg – utlendingene sto for nesten hele sysselsettingsveksten. I tallene er ikke bemanningsbyråene, der innslaget av utenlandsk arbeidskraft er dominerende, inkludert. (bygg.no, 18.01.17) Les mer

 Antall arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa har økt fra 5 til 12 prosent

jorgen leegaard– Det er ventet fortsatt vekst og aktivitet i byggenæringen, og kompetansebehovet er stort. Næringen vil fortsatt være avhengig av å få tilført arbeidskraft både fra andre næringer og fra andre land. Dette skjer ikke av seg selv, særlig når flere reiser hjem enn som kommer til Norge, sier Jørgen Leegaard, direktør kompetansepolitikk, rekruttering og utdanning i BNL. (bygg.no, 18.01.17) Les mer

  

Færre unge søker seg til byggebransjen selv i oppgangstider

Det har vært stor rekrutteringssvikt blant unge, har sysselsettingen allikevel økt med 11 prosent fra 2008 til 2014. Arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa som står for 80 prosent av denne veksten. Fafo-forsker Rolf Andersen sier dette kan by på problemer i fremtiden. (P4, 18.01.17) Hør intervjuet

- Sosial dumping gjør bransjen mindre attraktiv for unge

per skauAntall nordmenn under 23 år som søker seg til byggebransjen synker. Den siste gruppen er også den som i størst grad forlater yrket, viser rapporten. Forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet mener sosial dumping og arbeidslivskriminalitet bidrar til å gjøre bransjen mindre attraktiv for de unge. (dn.no, 19.01.17) Les mer

Se også: Norsk ungdom unngår byggebransjen (FriFagbevegelse, 19.01.17)

 

Kommentar: Foreslår særnorske krav for yrkesfagsutøvelse

En Fafo-rapport viser at veksten i bygg- og anleggsbransjen er arbeidsinnvandringsdrevet, og at rekruttering til denne bransjen blant norsk ungdom svikter. - Skal vi gjøre noe med saken, må vi strupe tilgangen på arbeidskraft, skriver Therese Sollien. Hun foreslår å kreve særnorske sertifiseringsordninger og utdannelseskrav for yrkesfagsutøvelse i Norge. (Minerva, 1801.17) Les kommentaren

 
Nyhet