Skip to main content
 

Vil intensivere jakten på lønnstyvene

23. oktober 2023

Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn håper Fellesforbundets landsmøte vedtar å skjerpe innsatsen mot lønnstyveri, slik at flere av tyvene får sin straff.

Mamen peker på at lønnstyveri i hovedsak går ut over arbeidsinnvandrere som i liten grad kjenner til sine rettigheter, og som selv ikke har mulighet til å gjøre noe med uretten som rammer dem.

Fair Play Bygg har i mange år rapportert inn saker om lønnstyveri, uten at noen av arbeidsgiverne har fått straff. En nylig dom om lønnstyveri gir Mamen håp om at slike saker nå vil etterforskes av politiet.

Mamen mener dommen viser verdien av etatssamarbeidet ved a-krimsenterne.

Fellesforbundet nevner ikke lønnstyveri spesifikt i landsmøtets uttalelse, men landsmøtet innstiller blant annet at Arbeidstilsynets hjemler og sanksjonsmuligheter må styrkes, og at straffenivået for lovbrudd må økes.

Nyhet