Skip to main content
 

Bransjekommentar: – Det er ulvetider i byggebransjen

06. november 2023

Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje skriver om en byggebransje preget av nedgangstid, der seriøse bedrifter presses av useriøse aktører som jakter fortjeneste på bekostning av et forsvarlig arbeidsmiljø.

– I tillegg er lønnstyveri utbredt blant de kriminelle aktørene som forsøker å utnytte det tillitsbaserte arbeidslivet vi har i Norge, skriver Sagmyr.

Han vektlegger at uropatruljens erfaring er at det oftest er fremmedspråklige, utenlandske arbeidere som rammes av lønnstyveri:

– De er svært sjelden organisert i fagforeninger, og har liten eller ingen kjennskap til norske lover og regler. Kriminelle aktører betaler ulovlig lav lønn og betaler ikke pensjon til sine ansatte, det er klart de utkonkurrerer seriøse bedrifter som er sitt samfunnsansvar bevisst.

Byggebransjens uropatrulje eies av arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger i Trøndelag, og er en del av Fair Play Bygg Norge.

Nyhet