– Vi gir utenlandske arbeidstakere makt gjennom kunnskap

  • 08. september 2022

I to år har Know Your Rights kampanjen informert utenlandske arbeidstakere om deres rettigheter og plikter for å ruste dem mot å bli utnyttet i det norske arbeidslivet. I løpet av kampanjen har flere enn 350 000 fått informasjon på eget språk. Mange ønsker å gjøre noe med egen arbeidssituasjon etter at de har fått informasjon fra Arbeidstilsynet.

Da kampanjen ble lansert i 2020 var målet å gi rumenske, litauiske, estiske og bulgarske arbeidstakere tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter i det norske arbeidslivet.

En viktig forutsetning for kampanjens suksess har vært kunnskapsinnhenting om målgruppene i forkant. I tillegg til egne erfaringer har Fafo bistått med kartlegging av målgruppene.

– Nå avsluttes kampanjen, men det betyr ikke at vi slutter å jobbe for ulike grupper av utenlandske arbeidstakere og bidra til at de blir mindre sårbare for utnytting i arbeidslivet, sier Torgeir Moholt, avdelingsdirektør for arbeidslivskriminalitet i Arbeidstilsynet.

Les hele pressemeldigen: – Vi gir utenlandske arbeidstakere makt gjennom kunnskap (Arbeidstilsynet / NTB Info,08.09.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie