Skip to main content
 

Verftene vil bygge for Sjøforsvaret

04. april 2022

Mens den maritime klyngen er på god vei ut av koronaperioden, er situasjonen fortsatt prekær for de store norske verftene. Næringen har vært lite fornøyd med at mange byggeoppdrag går til utenlandske verft, ikke minst gjelder det bygging av skip som er offentlig finansiert.

– Vi står nå i fare for å miste evnen til å bygge store skip i Norge, heter det i et brev det organisasjonen Norske Skipsverft ber om et møte på høyt nivå: Brevet er stilet til fiskeri- og havministeren, forsvarsministeren og Stortingets næringskomite, og i tillegg til Norske Skipsverft står et tjuetall bedrifter og organisasjoner bak henvendelsen.

For at norske verft skal klare seg bedre i konkurransen blir det pekt på at det er avgjørende at flere kriterier enn bare pris bli lagt vekt på.

Enda et moment som trekkes frem er at bygging i Norge gir eksportmuligheter.

Les hele saken: Verftene vil bygge for Sjøforsvaret (Maritimt Magasin, 04.04.22)

 
Nyhet