Skip to main content
 

Verdidebatt: Flere indere enn syrere

  • 02. april 2019

Arbeidsinnvandring fra tredjeland øker. – Hvor mange i Norge er klar over at indere i 2018 var den største innvandringsnasjonaliteten utenfor EØS?, spør Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet.

Det ble gitt over 6 000 slike tillatelser i 2018. Nesten en av tre kom fra India, og den typiske indiske arbeidsinnvandreren er en ung mannlig ingeniør som jobber i IT-relatert virksomhet

I motsetning til arbeidstakere fra EØS-land, må arbeidsinnvandrere fra tredjeland oppfylle en rekke krav: de må ha særskilte kvalifikasjoner og de må ha et konkret jobbtilbud som krever disse kvalifikasjonene. Innvandringsformer er i hovedsak styrt av norske behov – det er norske arbeidsgivere som trenger kompetanse som er vanskelig å fylle i Norge.

I 2018 kom det flere fra India enn fra Syria, selv om vi legger sammen asylsøkere, kvoteflyktninger og familiegjenforente. Tallet på arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS oversteg i fjor også det totale antallet som fikk beskyttelse i Norge, skriver UDI-direktør Frode Forfang.  Les hele innlegget Verdidebatt: Flere indere enn syrere (Vårt Land, 02.04.19)

 
Nyhet