Skip to main content
 

Forskningsintervju: Utenlandske sjåfører 2,5 ganger «farligere»

21. juli 2021

Godssjåfører fra andre land har opptil to og en halv ganger flere ulykker med personskade enn norske kolleger. Vest- og søreuropeere er farligst. Forskning.no har snakket med Transportøkonomisk institutt om fjorårets rapport om ulykkesstatistikken blant tunge godsbiler fram til og med 2018.

Nyhet