Forskningsintervju: Utenlandske sjåfører 2,5 ganger «farligere»

  • 21. juli 2021

Godssjåfører fra andre land har opptil to og en halv ganger flere ulykker med personskade enn norske kolleger. Vest- og søreuropeere er farligst. Forskning.no har snakket med Transportøkonomisk institutt om fjorårets rapport om ulykkesstatistikken blant tunge godsbiler fram til og med 2018.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie