SSB, 09.11.21

Utenlandsk arbeidshjelp er viktig i hagebruksnæringen

Tall fra Landbrukstelling 2020 viser at det ble utført 3,3 årsverk per jordbruksbedrift som drev hagebruk i fjor. Næringen har en høy andel utenlandsk arbeidskraft fra Øst-Europa. 670 000 timeverk ble utført av andre bedrifter og arbeidshjelp utført av ansatte leid inn gjennom andre bedrifter.

Ansatte med tilknytning til Øst-Europa står for den aller største andelen av de utenlandske statsborgerne. 47 prosent av de med utenlandsk statsborgerskap kom fra Polen, 13 prosent fra Litauen, 10 prosent fra Ukraina og 10 prosent fra Vietnam. Personer fra øvrige land utgjorde til sammen 20 prosent. I a-ordningen rapporteres opplysninger på personidentitet, slik at en unngår dobbelttelling av personer som har arbeidet for flere virksomheter.

Det presiseres at det ikke finnes opplysninger om statsborgerskap for alle som har utført arbeid innenfor driftsformen hagebruk i 2020. Det gjelder ansatte hvor opplysninger ikke er hentet fra a-ordningen. Disse personene utførte 1,1 millioner timer av totalt 6 millioner timer for alle ansatte.

Les hele saken: Utenlandsk arbeidshjelp er viktig i hagebruksnæringen (SSB, 09.11.21)


Relaterte tema


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie