Skip to main content
 

Tallet på innvandringer i 2021 var tilbake på nivået fra før pandemien

24. februar 2022

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at innvandringstallene for 2021 var tilbake til normalen etter pandemien. Polen og Litauen er de to største avsenderlandene. Det var per 1. januar 2022 i overkant av 161 000 polske og litauiske innbyggere i Norge.

Det viser nye tall fra statistikken Befolkning.

Norge hadde i 2021 en folkevekst på 33 900 personer, og det er en normal befolkningsøkning, etter at Norge i det første året av pandemien hadde den laveste folkeveksten på nesten 20 år. Årsaken til den lave veksten i 2020 var i hovedsak svært lav innvandring grunnet tiltak mot koronapandemien. Sammenliknet med 2020 økte tallet på innvandringer med 15 900 i 2021. Dette er på nivå med årene mellom 2017 og 2019.

Les hele saken: Folkevekst på 33 900 personar i 2021 (SSB, 24.02.22)

 

 
Nyhet