Skip to main content
 

Svikter EU transportarbeiderne?

  • 15. juni 2018

Europas transportarbeidere gikk i forrige uke på et kraftig nederlag i Europaparlamentets transportkomite. Transport, særlig godstransport på veg, er blitt den nye bransjen for organisert sosial dumping hvor sjåfører blant annet fra Øst- og Sør-Europa kjører ukesvis i Vest- og Nord-Europa for dårlig lønn.

I forrige uke stemte et flertall i komiteen for at en ikke skal følge regelverket i utstasjoneringsdirektivet om lik godtgjørelse på oppdrag i andre land enn hjemlandet og de myket også opp reglene for kabotasje.

I følge den europeiske transportarbeiderforbundet ETF fører anbefalingene fra Europaparlamentets transportkomite til at alle sjåfører kan bli unntatt regler om utstasjonering, ikke bare på veitransport, men også passasjertransport.

14. juni skulle saken opp til endelig behandling i plenum i EU parlamentet i Strasbourg, men saken ble utsatt etter press fra sysselsettingskomiteen, som hadde konkludert annerledes i flere bestemmelser.  Votering er nå usatt til siste Europaparlamentsplenum i juli. Les hele saken (LO-kontoret i Brussel, 15.06.18)

 
Nyhet