Styrker kontrollen med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sjåfører på oppdrag i Norge

  • 29. mars 2023

Sjåfører i utenlandske transportvirksomheter som utfører oppdrag i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Nå sender Arbeids- og inkluderingsdepartementet forslag til nye regler om utsendte sjåfører på høring.

– Når utenlandske transportbedrifter sender sjåfører på oppdrag i Norge, skal de ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Det betyr blant annet at krav til allmenngjort lønn vil gjelde, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Det foreslås også en registreringsordning som vil gi bedre oversikt over utenlandske transportørers aktivitet i Norge, og dermed også et bedre grunnlag for tilsyn og kontroll.

Høringsfrist: 24. mai 2023.

Høring - gjennomføring av direktiv (EU) 2020/1057 – regler om utsending av sjåfører

 

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie