Skip to main content
 

Styrker kontrollen med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sjåfører på oppdrag i Norge

29. mars 2023

Sjåfører i utenlandske transportvirksomheter som utfører oppdrag i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Nå sender Arbeids- og inkluderingsdepartementet forslag til nye regler om utsendte sjåfører på høring.

– Når utenlandske transportbedrifter sender sjåfører på oppdrag i Norge, skal de ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Det betyr blant annet at krav til allmenngjort lønn vil gjelde, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Det foreslås også en registreringsordning som vil gi bedre oversikt over utenlandske transportørers aktivitet i Norge, og dermed også et bedre grunnlag for tilsyn og kontroll.

Høringsfrist: 24. mai 2023.

Høring - gjennomføring av direktiv (EU) 2020/1057 – regler om utsending av sjåfører

 

Nyhet