Skip to main content
 

Stor avstand mellom partene: Industri Energi forbereder streik i SLB UK

  • 16. mars 2023

Industri Energi har kartlagt lønns- og arbeidsvilkårene for britiske ansatte på fartøyet.

– Vi ser at de er grovt underbetalt og jobber altfor mange timer. De får heller ingen kompensasjon for overtid eller nattarbeid. Dette er sosial dumping, og slike forhold kan vi ikke akseptere på norsk sokkel, sier nestleder Ommund Stokka i Industri Energi.

– Det var stor avstand mellom partene og ikke mulig å komme til enighet. SLB UK vil ikke ha oljeserviceavtalen gjeldende i selskapet. Derfor ble det brudd, sier Stokka i en pressemelding.

Nyhet