Status a-krim: Økt rapportering av bruk av ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av utenlandske arbeidstakere

  • 01. mars 2022

Økokrims kartlegging av politiets informasjon knyttet til arbeidslivskriminalitet viser at rapportering knyttet til arbeidsgiveres bruk av ulovlig arbeidskraft har økt de siste fire måneder av 2021. Politiet mottok også mer informasjon om utenlandske arbeidstakere som blir utnyttet. Det er fortsatt mest a-krim i bygg og anlegg.

Arbeidslivskriminalitet foregår ofte i arbeidsintensive bransjer med lave kompetansekrav, utstrakt bruk av enkeltpersonforetak og hvor det benyttes en stor andel ufaglært, midlertidig og utenlandsk arbeidskraft.

Det har vært en økning i rapporteringen av bruk av ulovlig arbeidskraft de siste fire månedene av 2021, spesielt innen bransjene bygg og anlegg, servering og varetransport. Det er også rapportert om ulovlig arbeid blant sesongarbeidere, innen fiskerinæringen og i dagligvarebransjen. I noen tilfeller ser vi at arbeidstakerne som jobber  ulovlig er utenlandske arbeidstakere som blir utnyttet.

I forbindelse med "Black Week" og julehøytiden økte rapporteringen om utnyttelse av utenlandske arbeidstakere i varetransportbransjen.

Flere av bransjene som er utsatt for arbeidslivskriminalitet  er sesongbaserte. I den kommende perioden vil det være særlig trussel for utnyttelse av arbeidere knyttet til skreifiske og dekkskifte fra mars/april.

Les hele saken, og last ned statusrapporten: Status a-krim: Økt rapportering av bruk av ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av utenlandske arbeidstakere (Økokrim, 01.03.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie