Skip to main content
 

SSB-artikkel: Hvordan går det med innvandrere som blir arbeidsledige?

  • 02. september 2019

Arbeidsledigheten blant innvandrere er høyere enn i resten av befolkningen. Statistisk sentralbyrå (SSB) har sett nærmere på hva som skjer med innvandrerne i årene etter at de er blitt arbeidsledige. Hvor mange kommer seg tilbake i arbeid, hvor mange mottar offentlige ytelser og hvor mange forlater Norge? Tre av fire arbeidsinnvandrere som mistet jobben i 2012, var enten tilbake i arbeid eller utvandret fra Norge fem år etter. En større andel flyktninger og personer som kom for familiegjenforening, havnet utenfor arbeidsstyrken.

Innvandrere kommer til Norge av ulike grunner, og innvandringsgrunnen gjenspeiler seg i deres aktiviteter i og utenfor arbeidsmarkedet også etter at de er blitt arbeidsledige.

Les hele artikkelen Hvordan går det med innvandrere som blir arbeidsledige? (SSB, 02.09.19)
SSB analyse 2019/27: Arbeidsledige innvandrere

 

 
Nyhet