Skip to main content
 

Spørsmål om minstelønn opp i Stortinget

14. oktober 2019

Sigbjørn Gjelsvik har reist spørsmål til statsråd Anniken Hauglie om regjeringen vil avvise et hvert forslag om innføring av en lovfestet nasjonal minstelønn i Norge. Og om regjeringen vil bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen dersom et slikt forslag vedtas av EU.

 
Nyhet