Spekter, 28.04.22

Høringssvar fra Spekter: – Feil tiltak mot innleie og deltid fra regjeringen

– Regjeringens forslag om å redusere innleie og få flere hele stillinger er basert på feil analyser og kan gi uheldige konsekvenser for virksomhetene. Spekter støtter ikke forslagene.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nylig hatt to omfattende forslag til endringer i reglene om innleie og heltid på høring. Spekter har etter en bred kartleggingsrunde hos våre medlemsvirksomheter oversendt innspill til disse to høringene. Spekter støtter ikke forslagene og har merket seg at det uavhengige organet Regelrådet er kritiske til forslaget og mener at lovforslagene ikke er godt nok utredet. 

Les hele saken: Feil tiltak mot innleie og deltid fra regjeringen (Spekter, 28.04.22)

Les Spekters høringssvar i sin helhet (Spekter, 19.04.22)

Alle høringssvarene finner du her: Høring om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)


Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie