Skip to main content
 

Høringssvar fra Spekter: – Feil tiltak mot innleie og deltid fra regjeringen

  • 28. april 2022

– Regjeringens forslag om å redusere innleie og få flere hele stillinger er basert på feil analyser og kan gi uheldige konsekvenser for virksomhetene. Spekter støtter ikke forslagene.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nylig hatt to omfattende forslag til endringer i reglene om innleie og heltid på høring. Spekter har etter en bred kartleggingsrunde hos våre medlemsvirksomheter oversendt innspill til disse to høringene. Spekter støtter ikke forslagene og har merket seg at det uavhengige organet Regelrådet er kritiske til forslaget og mener at lovforslagene ikke er godt nok utredet. 

Les hele saken: Feil tiltak mot innleie og deltid fra regjeringen (Spekter, 28.04.22)

Les Spekters høringssvar i sin helhet (Spekter, 19.04.22)

Alle høringssvarene finner du her: Høring om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

 
Nyhet