Skip to main content
 

Slipper karantenehotell ved innreise – men kun hvis du er vaksinert i Norge

05. juni 2021

Vaksinerte slipper karantenehotell fra 3. juni, men må ta karantene i eget hjem. Regelen om at vaksinerte slipper karantenehotell i Norge gjelder foreløpig ikke for folk som er vaksinert i andre land. Koronasertifikatet kommer 11. juni. Samtidig som innreisekarantene endres, foreslår regjeringen å styrke grensekontrollen. Les saker fra NRK og karantenehotellforskrift fra regjeringen.

Les saken: Koronasertifikatet kommer i neste uke (NRK, 02.06.21) De som er vaksinert i Norge med minst én dose for tre uker siden, vil få unntak for karantenehotell. Det gjelder også de som har vært koronasyke de siste seks månedene. Ved innreise til Norge må de kunne dokumentere dette digitalt på helsenorge.no. Der kan alle gå inn å finne sin vaksinestatus eller om de har dokumentert, overstått koronasykdom. Folk kan da ta karantenetiden sin hjemme. Det sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse i dag 2. juni.

Les saken: Vaksinerte kan gå ut av innreisekarantene om dei testar negativt etter tre dagar (NRK, 04.06.21)
Dei som er vaksinerte og dei som har vore koronasjuke, kan gå ut av innreisekarantene om dei testar negativt etter tre dagar, ifølge helseministeren. Fleire kan også ha karantenen i eigen bustad. Samtidig som det blir gjort endringar for innreisekarantenen, ønsker regjeringa å styrke grensekontrollen. Dei foreslår å tilsette 100 mellombelse politifolk som dei vil stasjonere på grensen

Les også: G-19/2021 – Revidert rundskriv om karantene (Justis- og beredeskapsdepartementet, 05.06.21)  

Relaterte temaer

 
Nyhet