Skip to main content
 

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere: Kontorene gjenåpner 18. mai – Årsrapport for 2019 er tilgjengelig på nett

13. mai 2020

De fem Servicesentre for utenlandske arbeidstakere gjenåpner 18. mai etter å ha vært stengt siden 11. mars i forbindelse med koronautbruddet. De fem SUA-kontorene er lokalisert i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes. Servicesentrenes felles årsrapport viser at de i 2019 hadde nesten 90 000 brukere, hvorav halvparten var på kontoret i Oslo.

På Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) samarbeider Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) om å gi god veiledning og rask søknadsbehandling til utlendinger som kommer til Norge for å jobbe.

I årsrapporten for 2019 presenteres tall for hvert av sentrene. Deriblant hvordan ulike nasjonaliteter fordeler seg på de forskjellige sentrene.

Utdrag fra SUA: Årsrapport 2019

Nytt i 2019:

  • Ny innflyttingsrutine for borgere av land utenfor EU/EØS
  • Forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere

Hva har servicesentrene gjort i 2019?

  • registrert totalt 88 587 brukere
  • tatt imot 13 469 søknader om oppholdstillatelser og 9 048 EØS-registreringer
  • behandlet 22 086 søknader om skattekort, 11 776 flyttemeldinger, og tildelte 15 010 d-nummer. 

Henvendelser om arbeidsforhold
Brukerne som oppsøker Arbeidstilsynets skranke for veiledning på SUA jobber stort sett innenfor bygg- og anleggsnæringen og i restaurant-, renholds- og transportnæringen. De behersker ofte norsk dårlig, og har liten kjennskap til reglene i norsk arbeidsliv. Veiledningsarbeidet som Arbeidstilsynet gjør på SUA er derfor svært viktig, og det er en stor fordel at medarbeiderne på SUA behersker flere språk.

SUA i Oslo har i 2019 hatt informasjonsmøter på rumensk, polsk, engelsk og litauisk. Disse informasjonsmøtene er en del av et prøveprosjekt kalt «Tidlig på». Målgruppen er utenlandske arbeidstakere som i liten grad kjenner sine rettigheter og plikter i arbeidslivet i Norge. Etatene erfarer at denne målgruppen er vanskelig å nå. I 2020 vil SUA-sentrene samarbeide med ulike frivillige organisasjoner for å nå ut til enda flere av disse arbeidstakerne.

 
Nyhet