Skip to main content

Fafo Østforum webinar

Tall og statistikk om arbeidsinnvandring til Norge

Sett av 25 minutter til å se på dette webinaret fra Fafo Østforum. Da får du vite alt du trenger å vite om arbeidsinnvandringsstatistikken per november 2022. Ifølge Christoffer Berge fra SSB er innvandringen tilbake på 2019-nivå.

Program

Christoffer Berge, seniorrådgiver i Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå (SSB): Statistikk over arbeidsinnvandringen til Norge 2022. Presentasjon (pdf)

Anne Mette Ødegård, seniorforsker i Fafo og prosjektleder for Fafo Østforum

På programmet

Anne Mette Ødegård
Seniorforsker
Fafo
Christoffer Berge
Seniorrådgiver
Statistisk sentralbyrå (SSB)