Skip to main content
 

13. sep, EØS / Trygderettskonferansen. Samarbeider etter NAV-saken

01. september 2022

NAV-skandalen synliggjorde et behov for å bedre forstå særlig EØS-trygderetten og hvordan denne påvirker trygdereguleringen her hjemme i Norge. I kjølvannet av NAV-skandalen startet et samarbeidsprosjekt mellom de tre juridiske fakultetene i Norge innen området internasjonal trygderett. Tirsdag 13. september avholdes den første årlige konferansen.

Fra høsten 2021 og ut 2025 skal de tre juridiske fakultetene i Norge samarbeide om internasjonal trygderett. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet med en ramme på fem millioner kroner årlig.

Les hele saken: Samarbeider om trygderett etter NAV-saken (Universitetet i Bergen, 01.09.22)

EØS/Trygderettskonferansen

Årets konferanse holdes i Bergen, tirsdag 13. september (09.00-16.30). Konferansen vil bestå av tre hovedtemaer:

  • Internasjonalt samarbeid og reform av forordning 883/2004
  • Faglig oppdatering på hva som har skjedd det siste året i EØS-/trygderetten
  • Reformarbeidet knyttet til synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering samt helserelaterte stønader

Program og påmelding

 
Nyhet