Skip to main content
 

Problemene med rekruttering øker – også på «den ytterste øy»

18. august 2022

Både industri og skoler på øya Frøya i Trøndelag sliter med å rekruttere kvalifiserte ansatte. Korona fikk mange østeuropeere til å dra tilbake. I Ukraina får ikke mennene forlate landet på grunn av krigen. Samtidig har det også blitt en generell ubalanse når økonomien er sterk, inflasjonen høy og mange bytter yrker.

Veksten i sjørelaterte næringer på kysten av Norge og på Frøya fortsetter. Behovene for flere kvalifiserte ansatte finnes nå blant omtrent alle typer aktører. Frøya er blant de områder som er størst på oppdrett av laks i Norge.

Mangelen på kvalifisert arbeidskraft har blitt et stort problem mange steder i Norden. I Trøndelag har arbeidsledigheten aldri vært lavere, viser en undersøkelse NAV gjort.

Allerede før pandemien slo inn i 2020 var det bekymring på grunn av mangel på kvalifisert arbeidskraft. I kjølvannet av pandemien er det også andre forhold som forsterker denne mangelen. Blant annet har arbeidsinnvandringen avtatt og mange av de som var her før pandemien har funnet seg jobb i hjemlandet, bekrefter undersøkelsen fra NAV.

Sykepleiere, tømrere og snekkere samt helsefagarbeidere topper listene.

Les hele saken: Problemene med rekruttering øker – også på «den ytterste øy» (Arbeidsliv i Norden, 18.08.22)

Relaterte temaer

 

 
Nyhet