Skip to main content
 

Polske innvandrere øker mest i antall

  • 07. mars 2022

De to gruppene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde ved årsskiftet til sammen 1 025 200 personer. Innvandrerne utgjorde 819 400 personer, eller 15,1 prosent av befolkningen. Ved årsskiftet bodde det 105 500 innvandrere i Norge med bakgrunn fra Polen, som med det var den klart største gruppen.

Litauerne, som er den nest største gruppen, talte 42 000 bosatte personer, med svensker og syrere på de neste plassene med henholdsvis 35 900 og 34 400.

Polakkene er den gruppen som økte mest i antall det siste året, noe som har vært tilfellet flere år på rad. Ved starten av året bodde det 3 300 flere polakker i landet enn et år tidligere. Syrerne var 1600 flere, og det var disse to gruppene som hadde størst økning.

De nye tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det var 19 300 flere bosatt i Norge per 1. januar 2022 enn ett år før. Antallet innvandrere har i løpet av 2021 økt mer enn i 2020, da det på grunn av koronatiltak var den laveste økningen i bosatte innvandrere siden 2002

Les hele saken: Innvandrere og barna deres teller nå over en million (SSB, 07.03.22)

Se oppdatert statistikk: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (SSB, 07.03.22)

 
Nyhet