Skip to main content
 

Polakk stilte spørsmål ved ulik lønn for likt arbeid – og plutselig var det ikke behov for ham

  • 18. mars 2019

Utenlandske arbeidere om bord i fiskebåten Prowess gjør den samme jobben som sine norske kollegaer, men tjener halvparten av lønna. Den polske fiskeren Radoslaw Wojtera stilte spørsmål om lønnen han fikk var riktig. Dermed ble han sendt på såkalt «fritur» - fri uten lønn mellom oppdrag.

Etter at Wojteras sak om ulik lønn for likt arbeid var omtalt i FriFagbevegelse fikk han beskjed at det ikke lenger var behov for ham om bord. 

– Det er ulovlig å avregne lønn basert på ansattes nasjonalitet. Dette er ulovlig sosial dumping og diskriminering, sier
Norsk Sjømannsforbund. Og den plutselige «frituren» Wojtera nå har blitt satt på kan være et nytt lovbrudd, mener Sjømannsforbundet.

 Les hele saken (FriFagbevegelse, 18.03.19)

 
Nyhet