Skip to main content
 

Rødt styrker kampen mot sosial dumping i sitt alternative statsbudsjett

  • 15. november 2023

– Alle er enige om at arbeidslivskriminalitet er et stort problem, men det gjøres altfor lite. Regjeringen har storrengjøring i arbeidslivet som et mål, men det hjelper lite å vedta regler så lenge Arbeidstilsynet ikke har ressurser til å følge de opp i praksis. Det blir som å ha en general uten hær. Da får man umiddelbart problemer, sier Mímir Kristjánsson, arbeidspolitisk talsperson for Rødt.

 

I regjeringens handlingsplan mot sosial dumping får Arbeidstilsynet en rekke nye oppgaver, men Rødt vektlegger at disse oppgavene må følges opp med midler.

Det betyr følgende utover regjeringens forslag:

  • 40 nye stillinger i Arbeidstilsynet (46 millioner kroner)
  • Styrke påtalemyndighetens arbeid med arbeidslivskriminalitet (25 millioner kroner)
  • Øke tilskuddet til Fair Play Bygg Norge (tre millioner kroner)

Rødt plusser på tre millioner kroner til Fair Play Bygg Norge sammenlignet med regjeringens budsjettforslag. Det skyldes blant annet at nedgangen i sysselsettingen i byggebransjen er med på å svekke finansieringen fra bedriftene, ifølge partiet.

Nyhet