Over 700 fattige tilreisende ba om råd og veiledning fra Kirkens Bymisjon i 2021

  • 07. november 2022

Rettshjelpsentralen, er et av flere rettshjelptiltak organisert i Kirkens Bymisjon. Tiltakene arbeider på ulike måter og har ulike målgrupper, men ser en ting tydelig: rettshjelpsbehovet er stort. Sheraz Malik arbeider med «fattige tilreisende» i et prosjekt mot menneskehandel og grov arbeidsutnyttelse.

– Det er saker som krever tålmodighet og det kan ta mye tid å komme i kontakt med dem som trenger rettshjelpen, sier Malik.

Et flertall er fra Romania og Polen, og mange har rom-bakgrunn. Gruppen har imidlertid stor internasjonal bredde, og er representert med migranter fra Ungarn, Bulgaria, Latvia, Litauen, Slovakia, Spania, Portugal, England, Tyskland, Italia, Hellas, Frankrike, og også noen fra land utenfor EU, forteller han.

– Gjennom tilbudene våre møter vi vanligvis flere hundre fattige tilreisende europeere i løpet av en uke. Vårt råd og veiledningstilbud hadde i fjor over 700 registrerte henvendelser. På grunn av pandemien var det noe lavere aktivitet på huset store deler av året. I 2022 ligger imidlertid dette tallet an til å bli over det dobbelte.

Les hele saken: – Vi ser mye desperasjon og det synes som om terskelen er lavere for å søke rettshjelp (Juristkontakt, 07.11.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie