Skip to main content
 

Østforum markerte 15 år på Fafokonferansen 15. mai

  • 16. mai 2019

Grenser viskes ut og samhandling på tvers av land er regelen snarere enn unntaket. Vil vår velfungerende, tillitsbaserte samfunnsmodell slå sprekker, eller er den allerede i ferd med å forvitre? Årets Fafokonferanse markerte også at det er 15 år siden EUs østutvidelse og etableringen av Fafo Østforum.

 

logo webtopp 540b

Hva var bekymringene før EU-utvidelsen i 2004, og seinere i 2007? Og hva er status? Etter 15 år kan vi se tilbake på den største innvandringsbølge av arbeidstakere noen sinne. «Vi importerer arbeidskraft, men får mennesker», er det sagt. Arbeids- og levekår, integrering og bruk av velferdsordninger er stikkord for sesjonen Se mot øst.

15 år etter EU-utvidelsen i 2004 dreier mye av diskusjonen seg om fortrengning av norsk arbeidskraft og dårlige vilkår for østeuropeiske arbeidstakere. I sesjonen Den grenseløse jobben presenterte forskere statistikk og arbeidsinnvandrere fortalte om sine erfaringer fra norsk arbeidsliv.

Konferanseprogram og presentasjoner

Fafo Østforum

Den 1. mai 2004 ble EU utvidet med ti nye medlemsland. Samme høst ble Fafo Østforum etablert. Forumet er Fafos lengstlevende prosjekt.

Formålet med å etablere Fafo Østfourm var å «…være en forskningsstøttet møteplass for oppdatering av kunnskap om virkningene av EU/EØS-utvidelsen, endringer i politikkutforming og innsikt i praktiske erfaringer».

Oestforum 20 januar 001Hovedtemaer er arbeidsinnvandring og utfordringer knyttet til et mer internasjonalt arbeidsmarked. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. I perioden 2004–2018 har vi hatt hele 76 arrangementer. Konferansen den 15. mai holdes i Oslo Kongressenter, kl. 09.00–15.30. Vi kommer til å se både bakover og framover. Hva er viktige hendelser i de 15 årene som har gått siden den første store østutvidelsen? Hvordan har utviklingen preget bransjer med stor arbeidsinnvandring? Hvordan har det gått med arbeidsinnvandrerne? Og hva er de framtidige utfordringene?

 
Nyhet