Skip to main content
 

Økt eksport av NAV-ytelser

  • 14. desember 2015

NAVs utbetaling av barnetrygd til barn i Polen er nesten fordoblet på tre år, og eksporten av barnetrygd til Litauen er mer enn tredoblet. Utenlandske statsborgere tar med seg om lag to milliarder norske trygdekroner ut av landet i løpet av et år. I 2013 gikk mest til Sverige (688 millioner), Polen (215 millioner) og Danmark (196 millioner).

Se også Østforums faktaflak "Velferdsturisme og trygdeeksport"

Nyhet