Skip to main content
 

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 15. september

15. september 2023

I denne ukens Offentlige anskaffelser: Stort og smått, løftes to nye veiledere frem: DFØs veiledning om kontraktsoppfølging, og LO Sveriges anskaffelsesveiledning.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har lansert en ny veileder for kontraktsoppfølging. Arbeidstilsynet oppfordrer alle offentlige virksomheter til å ta den nye veiledningen i bruk. Det er viktig at krav som stilles til leverandørene følges opp med kontroll.

LO Sverige har lansert en anskaffelsesveiledning. Formålet med veiledningen er å beskrive hvordan en anskaffelse skal gjøres, hvilke arbeidsrettslige krav som skal stilles, hvilke krav som kan stilles, og i tillegg løfte frem og gi veiledning i hvordan de kravene som stilles, kan følges opp.

Nyhet