Skip to main content
 

– Offentlige oppdragsgivere har en unik mulighet til å hindre a-krim

11. september 2023

Arbeidstilsynet oppfordrer offentlige oppdragsgivere til å ta i bruk DFØs veileder om kontraktsoppfølging.

I august lanserte Direktoratet for forvaltning og økonomistyring en beste praksis for kontraktsoppfølging.

– Offentlige oppdragsgivere har en unik mulighet til å hindre arbeidslivskriminalitet, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

På lanseringsseminaret for den nye veilederen, opplyste statssekretær Helge Kvamsås i Næringsdepartementet om at det offentlige kjøper inn varer og tjenester for 740 mrd. årlig. Det utgjør om lag halvparten av statsbudsjettet.

Nyhet