Fafo Østforum, 07.02.22

Nytt Fafo-prosjekt: Beskyttelse av arbeidsinnvandreres rettigheter

Fafo-forsker Synnøve Økland Jahnsen har fått et forskningsråds-prosjekt gjennom nåløyet «Unge forskertalenter»: «Provision of Labour rights to Migrant Workers (PROMI) som har fått den norske tittelen «Beskyttelse av arbeidsinnvandreres rettigheter (BAR)», som begynner nå og varer til 2025.

Prosjektet studerer norsk politikkutvikling og innsats for å bekjempe utnyttelse av arbeidsinnvandrere, herunder virkninger av økt tverretatlig samarbeid og kontrollvirksomhet i kampen mot menneskehandel, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. For å sette det norske eksemplet i perspektiv vil det bli gjort sammenligninger med andre nordiske land.

Et utgangspunkt for studien er altså antakelsen om at de nordiske velferdsstatene er like i sin tilnærming til arbeidsmarkedspolitikken, men at Norge sammen med Sverige og Danmark ser ut til å henge etter sammenlignet med Finlands betydelig høyere antall etterforskninger og domfellelser for utnyttelse av migranter.

Prosjektet vil også se nyere politikkutvikling i lys av et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv, og vie særlig oppmerksomhet til FNs konvensjon for beskyttelse av rettighetene til alle migrasjonsarbeidere og medlemmer av deres familier. Dette er den eneste av FNs ni kjernekonvensjoner Norge ikke har tilsluttet seg.

Les mer om prosjektet Provision of labour rights to migrant workers (Norges forskningsråd)Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie