Skip to main content
 

Nytt Fafo-notat om norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft

14. juni 2017

Hva er norske bedrifters bruk og erfaring med østeuropeisk arbeidskraft? Fafo har undersøkt situasjonen i tre bransjer i tre omganger: 2006, 2009 og 2017. Det er bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant som er omfattet av undersøkelsen.

Dette notatet er basert på en presentasjon som ble holdt i Fafo Østforum 8. juni 2017, av Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård.

roa amo 2017

 
Nyhet