Skip to main content
 

Nytt Fafo-notat: Lav lønnsvekst i bygg

  • 23. november 2018

Bård Jordfald har sett på lønnsutviklingen i byggebransjen i årene etter 2008. Det viser seg at lønnsveksten er lavere enn i resten av privat sektor. Blant arbeidstakerne fra Øst-Europa er det 14 prosent som får dårligere betalt enn det som er fastsatt i allmenngjøringsforskriften . 48 prosent hadde lønn på eller rett over minstesatsen.

bjoNotatet er utarbeidet som en del av prosjektet «Lønn og lønnsforskjeller – etter finanskrisa 2008», som Fafo utfører på vegne av LO. Et delprosjekt er å studere lønnsutviklingen i utvalgte næringer i privat sektor, hvor notatet ser nærmere på utviklingen i byggenæringen og hotell, restaurant og catering (HORECA).

Fafo har også studert lønnsfordelingen i hhv kommunesektoren, helseforetakene og i det statlige tariffområdet. Klikk her, for lenker til Fafo-notater

 

 

 
Nyhet