Skip to main content
 

Nytt Fafo-notat: Kollektive forhandlinger i Nord-Europa under press

  • 20. august 2018

I et nytt notat ser Jon Erik Dølvik og Paul Marginson på drivere for endring i kollektive forhandlinger og lønnsregulering i Tyskland, fire nordiske land og UK.

I lys av forsterket konkurranse mellom nordeuropeiske land og mobilitet mellom land i Øst- og Nord-Europa, analyseres endringer i samordning på tvers av bransjer, samspill mellom forhandlingsnivåer og lønnsgolvregulering.

jedpaul marginson

 

 

 

 

 

Jon Erik Dølvik, seniorforsker på Fafo og Paul Marginson, II-stilling på Fafo, Professor Emeritus ved Industrial Relations Research Unit, University of Warwick.

 

 
Nyhet