Skip to main content
 

Nye tiltak mot sosial dumping

  • 11. september 2015

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) foreslår sanntidskontroll og andre endringer for å hindre misbruk av HMS-kortene i bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen. - Forslagene er et ledd i oppfølging av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Les høringsforslaget fra ASD

Nyhet