Skip to main content
 

Nye tall om familieinnvandring

  • 25. oktober 2018

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i 2017 kom 2 200 familieinnvandrere fra Syria, og det er flere enn antallet som kom fra store innvandringsland som Polen og Thailand. Disse er det andre og tredje største landet med henholdsvis 1 107 og 948 familieinnvandrere i fjor.

Sammenlagt har det i perioden 1990–2017 har kommet flest familieinnvandrere fra Polen. Deretter følger Thailand og Somalia. De aller fleste fra Polen har kommet for å gjenforenes med nær familie som har kommet til Norge som arbeidsinnvandrere etter 2004. Familieinnvandringen fra Polen har derfor fulgt arbeidsinnvandringen med et etterslep.

Statistikken skiller mellom to typer familievandringer: familieetablering og familiegjenforening.  Familieetablering og gjenforening med ektefelle betegnes som ektefelleinnvandring. De største landene med ektefelleinnvandringer er Thailand, Polen, Filippinene og Pakistan. Disse fire landene står for om lag en fjerdedel av alle ektefelleinnvandringene i perioden.

Les hele artikkelen (SSB, 25.10.18)

Se tabellen: Polsk landbakgrunn: Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. 1990-2017.

 
Nyhet