Skip to main content
 

Ny rapport om a-krim i bygg og anlegg i Oslo og Viken

24. juni 2021

En ny rapport fra A-krimsenteret i Oslo viser hvordan 29 kriminelle aktører i Oslo og omegn tjener store penger i privatmarkedet.

– Utnytting av utenlandske arbeidstakere og andre former for arbeidslivskriminalitet gir de kriminelle aktørene et konkurransefortrinn i forhold til seriøse aktører, sier senterleder Olav Norheim ved A-krimsenteret i Oslo.

– Deres kriminelle virksomhet fører også til negative konsekvenser både for enkeltindivider og samfunnet, sier Norheim.

Årlig omsetter privatmarkedet i byggebransjen for om lag 150 milliarder kroner. Pengene går til bygging, renovasjon og oppussing av boliger og hytter. En ukjent del av av disse milliardene tjenes av kriminelle aktører i Oslo og omegn.

Utnyttelsen begås gjennom farlig arbeid og uforutsigbare arbeidsforhold, uverdige boforhold og lønnstyveri. Enkelte arbeidstakere har rapportert om opplevd sosial kontroll og trusler fra arbeidsgiver. Videre benyttes det uregistrerte arbeidstakere og ulovlig arbeidskraft. Flere av arbeidstakerne lønnes helt eller delvis svart, heter det i rapporten til A-krimsenteret i Oslo.

Fair Play Bygg håper at flere blir tatt, tiltalt og dømt.

Les hele saken: Mange aktive kriminelle i Oslos privatmarked (Byggmesteren, 24.06.21)

Les også lederen: Må bruke funnene i A-krimrapporten for å bli bedre til å stoppe de kriminelle (bygg.no, 25.06.21)

 
Nyhet