Ny rapport: Kriminelle tjener stort på å utnytte utenlandsk arbeidskraft. Så setter de pengene i eiendom

  • 22. januar 2020

Myndighetene la i dag fram en oversikt over den mørkeste delen av det norske arbeidslivet. Rapporten fra NTAES viser at deler av arbeidskriminaliteten i Norge går hånd i hånd med ulovlig våpensalg, voldsbruk og salg av narkotika.

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) har nå gitt ut rapporten «Situasjonsbeskrivelsen 2020», som er ment å gi politi- og kontrolleteater tverrfaglig innsikt i områder der arbeidslivskriminalitet blir begått.
Funn i rapporten:

  • Utenlandske arbeidere er særlig sårbare for å bli underbetalt, også på offentlige oppdrag, kan man lese i rapporten.
  • De utenlandske virksomhetene benytter seg av falsk dokumentasjon tilpasset myndighetene.
  • Det er stadig flere arbeidstakere som kommer fra land utenfor EØS, og tallet forventes å øke.
  • Ukrainere trekkes fram, primært innen byggebransjen. Det er avslørt bruk av falsk ID for at ukrainere skal framstå som EØS-borgere.

Les hele saken: Ny rapport: Kriminelle tjener stort på å utnytte utenlandsk arbeidskraft. Så setter de pengene i eiendom (FriFagbevegelse, 22.01.20)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie